Referencer

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

 

Reinkarneret har i perioden medio 2013 til ultimo 2014 været ansat som konsulenter af Aarhus Kommune til at varetage den mentale byggemodnings proces, der er en del af byudviklingsprojektet Urban Mediaspace Aarhus. Indsatsen har haft som formål at nedbryde den mentale barriere mellem midtbyen og området ved havnen. Ved at igangsætte og facilitere midlertidige aktiviteter i Pier 1, den tidligere frokoststue for havnens folk, har Reinkarneret bidraget til at udvikle bylivet i området og give det en profil og identitet, som peger frem mod den fremtidige brug. Reinkarneret har desuden løbende opsamlet erfaringer og viden om aktørernes behov, der fungerer som input til realiseringen af det færdige projekt.

 

Reinkarneret har løst opgaven til stor tilfredshed for alle parter. Med et smittende engagement, innovative metoder og et vidtforgrenet netværk har Reinkarneret trukket hundredvis af mennesker ned til aktiviteter og oplevelser i et område af byen, der mest af alt har haft karakter af ufremkommelig byggeplads. Dermed har Reinkarneret bidraget til at opfylde projektets vision om at gøre det nye havnebyrum til et levende og aktivt område, der er integreret i midtbyen.
Hermed en uforbeholden anbefaling af Reinkarneret som samarbejdspartner.

Med et smittende engagement, innovative metoder og et vidtforgrenet netværk har Reinkarneret trukket hundredvis af mennesker ned til aktiviteter og oplevelser i et område af byen, der mest af alt har haft karakter af ufremkommelig byggeplads.

Ina Bækgaard
Projektleder, Urban Mediaspace Aarhus, Aarhus Kommune