Vores arbejde

Ide

Utraditionel og kreativ tilgang

Vi er nogle gange blevet spurgt om vi har lyst til at komme med inspiration til markedsføring, personlig branding eller sparring på nye ideer eller koncepter der skal tvistes. Vi har blandt andet med vores kreative og utraditionelle tilgang, bidraget med et idekatalog til Arla i forbindelse med markedsføring af en øko nul spild kampagne.

Et andet idekatalog har vi lavet til Askov højskoles forstander. Her handlede det om personlig branding, hvor vi ud over idekataloget også lavede en række sparringssamtaler med forstanderen.

I en periode over 1 1/2 år har Reinkarneret lavet rapporter til styregruppen under opførelsen af DOKK1 i Aarhus. Som konsulenter, samlede vi erfaringer fra forskellige kulturelle arrangementer vi faciliterende, som så kunne give et pejlemærke for mulighederne omkring plug and play konceptet senere i DOKK1. I den periode leverede vi også inspirationsrapporter fra havnemiljøer fra andre byer i Danmark.